MASHT

Ministar Bajrami učestvovao na Konferenciji “Stanje studija i naučnih istraživanja na Kosovu”

jun 9, 2016

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, prisustvovao u jednodnevnu konferenciju ” Stanje studija i naučnih istraživanja na Kosovu”. Cilj ove konferencije je da otvori raspravu o najavi naučnih istraživanja na Kosovu, dostignuća, vizije, mogućnosti za budućnost, kao i uvođenje malih naučnig projekata dobitnicima ove godine, uz podršku MONT-a.

Ministar Bajrami, ovom slučaju je procenio da naučna istraživanja je oblast u kojoj još treba da se mnogo uraditi, tako da pored akademskog komponenta koja se odvija u institucijama visokog obrazovanja, treba da se razvija i komponenta naučnog istraživanja.

Ministar Bajrami je istakao da je prva komponenta budžeta za podršku naučno- istraživačkim istraživanjima je povečanje budžeta, naročito u ključnim oblastima koje imaju direktan uticaj na ekonomski i tehnološki razvoj zemlje. 

“Zadatak Ministarstva obrazovanja je da se prikupe sredstva za podršku istraživanja i naučna istraživanja. Druga ključna komponenta je vaskrsenje resursa u javnim univerzitetima, institutima i kompanijama, tako da se stimuliše naučno istraživanje”, rekao je ministar Bajrami.

Ministar Bajrami je govorio o utvrđivanju nacionalnog standarda u oblastima od interesa, koji jasno uspostavlja istraživanje i zvuka naučnog istraživanja, kako bi se olakšalo orijentaciju sredstava u oblastima koje predstavljaju doprinos opštem napretku nauke u zemlji.

Na ovoj konferenciji će prisustvovati i rektori državnih i privatnih univerziteta u zemlji, prorektori za nauku, dekani fakulteta, profesori, korisnici istraživačkih projekata MONT-a i studenata.

Last modified: septembar 12, 2022

Comments are closed.