MASHT

Ministar Bajrami učestvovao na konferenciji “Angažovanje Civilnog društva protiv nasilnog ekstremizma”

februar 28, 2017

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, učestvovao je na konferenciji “Angažovanje Civilnog društva protiv nasilnog ekstremizma”, koja ima za cilj promovisanje mira, tolerancije i suživotnih poruka.

Ministar Bajrami ovom prilikom istakao da je najbolji način borbe protiv radikalizacije i ekstremizma koji dovodi do terorizma je dobro obrazovanje, kvalitet, sveobuhvatnosti, i negovanje suživota, tolerancije i različitosti u obrazovnom sistemu

Ministar Bajrami je rekao da pozitivno obrazovanje dece u ranom uzrastu direktno utiče na formiranje svesti u vezi sa posledicama koje mogu dovesti radikalizma i ekstremizma.

“Moramo da se u nastavni plan i program promovišemo duh pozitivnog obrazovanja. Našoj deci bi trebalo da u ranom uzrastu da pokažemo da je kulturna i verska raznolikost predstavlja prioritet za zemlju. Naš ustav je orijentisan u duhu suživota zajednica i verskih zajednica. Naša deca treba da budu obrazovani da bilo koja druga ideologija je strana i neprihvatljiva u našim školama “, rekao je ministar.Između ostalog, ministar Bajrami procenio je da važnu ulogu u borbi protiv tih pojava su udžbenici i sprečavanje negativnih efekata koje može imati pristup interneta.

Konferencija je organizovana u okviru programa “Posvećenost jednakosti – E4E”, koji finansira USAID, a realizuje Centar za obuku i resurse (ATRC).

Last modified: septembar 12, 2022

Comments are closed.