MASHT

Ministar Bajrami učestvovao je na obeležavanju Međunarodnog dana učitelja

oktobar 5, 2016

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, učestvovao je na konferenciji “Ceneći nastavnika, poboljšavamo njihov status ”, koju je organizovao USONK-a u čas Međunarodnog dana učitelja.

U ime Vlade Republika Kosova i Ministarstvo obrazovanja, ministar Bajrami, je čestitao svim učiteljima na Kosovu ovaj dan, za koji smatra da je ovaj dan veoma značajan događaj i za opšte osamosvešćivanje u vezi uloge koju ima edukativni sektor, a posebno učitelji, savremenog reda.

“Nema sumnje da je staranje za učitelje, staranje prema porodici, društvu i državi, jer ne postoji niša više sveto za jednu državu od investiranje u obrazovni sektor i učitelje, koji imaju višestruku ulogu: da obrazuju mlade, da omoguće izgradnju ličnosti i zabeleže napredak u edukativnom sektoru ”, rekao je ministar Bajrami.

Ministar Bajrami je pomenuo i veliki doprinos osnivača USONK -a i nastavnika u teškim vremenima za zemlju. “Naročito edukativni sektor je bio najznačajniji u kojem smo pokazali spremnost opstanka”.

Govoreći o pažnji koju trebaju imati institucije i društvo u celini za nastavnike, ministar Bajrami je rekao da se radi na novom Kolektivnom ugovoru, takođe je rekao da glavno angažovanje ovih dana će biti završetak Zakona za nastavnike 90-tih godina. 

U međuvremenu, predsednik Parlamentarne komisije za obrazovanje, g. Nait Hasani, je istakao da je trebalo dugo vreme, trud i požrtvovanost da bi došli do današnjeg dana da imamo dobro obrazovanje. “Ali, još uvek je potrebno više svi da radimo za povećanje kvaliteta, jer samo tako možemo imati razvijeniju državu ”.

Predsednik USONK -a, g. Rrahman Jashari je pozdravio sve učitelje povodom Međunarodnog dana učitelja i zahvalio je svim nastavnicima jer su u najtežim godinama dali ono što su mogli da održe u život albansku nastavu.   

Last modified: septembar 12, 2022

Comments are closed.