MASHT

Ministar Bajrami primio je delegaciju iz Univerziteta James Medison

jun 21, 2017

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, primio je delegaciju iz Univerziteta James Medison, na čelu sa rektorom, g. Jonathan R Alger.

Ovom prilikom, ministar Bajrami je govorio o značaju visokog obrazovanja u ekonomskom razvoju i glavnih izazova u svom razvoju, sa posebnim naglaskom na povećanje kvaliteta, strateške orijentacije visokog obrazovanja sa potrebama tržišta rada i način finansiranja javnih univerziteta.

Ministar Bajrami je govorio o značaju saradnje sa američkim univerzitetima kroz različite programe, koji omogućavaju prenos najboljih praksi iz prestižnog univerziteta.

Dok rektor Univerziteta James Medison, g. Jonathan R Alger je rekao da je partnerstvo između Kosova i Univerziteta “James Medison” će produbiti još više u budućnosti, u kojoj će slučaj Kosovski studentima će stvoriti mogućnosti da studiraju na ovom univerzitetu i na drugim američkim univerzitetima. 

S poštovanjem,

Divizija za javne komunikacije

Tel: 038/ 213 065

Last modified: septembar 12, 2022

Comments are closed.