MASHT

Ministar Bajrami prezentirao je Novi kurikulum pred Parlamentarne komisije za obrazovanje

novembar 1, 2016

Ministar Obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, sa saradnicima su učestvovali na redovnom sastanku Parlamentarne komisije za obrazovanje na Kosovu, na čelu sa gospodinom Nait́ Hasani- predsednik, kojom prilikom ih je informisao o procesu razmatranja Novog nastavnog plana i školskih udžbenika.

Ministar Bajrami je upoznao članove Parlamentarne komisije za obrazovanje sa procesom revizije i sprovođenje (pilotiranje) Novog nastavnog plana i programa za koji je rekao da je bio potrebno dosta vremena da se taj proces uspešno završen i da ga imamo kao kompletan dokument.

Ministar Bajrami je rekao da je bio potrebnan period od skoro dve godine da se zaključi proces pregleda Novog nastavnog programa, kako bismo imali kvalitetan  i izvršen dokument. 

“Novi Kosovski nastavni plan i program na osnovu stručnosti, se sprovodi istovremeno (pilot projekat) u potpunosti i u Albaniji, jer je dizajniran u skladu sa obrazovnim trendovima zemalja  Evropske unije”, rekao je ministar Bajrami.

Pregled Nastavnog plana i programa kao proces i promenama koja su napravljena od strane zvaničnika MONT-a i obrazovnih stručnjaka, na osnovu predloga i izveštaja iz pilot škola i drugih zainteresovanih strana uključenih u ovaj proces.

Članovima Parlamantarne komisije je prezentiran Novi nastavni plan kao i Uputstvo za implementaciju.Novi nastavni plan i program Kosova počeo je da se pilotira u 2013/14 godini, na početku u 10 škola, a godinu dana kasnije, taj proces je počeo i u 84 novih pilot škola, dok sprovođenje celokupnog Plana i programa će se desiti u 2001. godini

Last modified: septembar 12, 2022

Comments are closed.