MASHT

Ministar Bajrami je dočekan u Bundestag od predsednice i članove Komisije za obrazovanje i nauku

jun 12, 2015

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, koji boravi na službenoj poseti u Nemačkoj, dočekan je u Bundestag od poslanice Bundestaga, istovremeno i predsednica Komisije za obrazovanje i nauku, gđa. Patricia Lips, kao i od članova ove Komisije.

Na ovom susretu, ministar Bajrami je bio upoznat sa ulogom ove Komisije u Bundestag, dok informisao je nemačke poslanike o Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnologije, za rad koja se odvija trenutno i o preuzetim reformama sa ciljem podizanja kvaliteta. Ministar je tražio proširenje saradnje Komisije za obrazovanje i nauke Nemačke i Komisije za obrazovanje Skupštine Kosova.

Predsdnik Komisije, gđa. Patricia Lips, izrazila je spremnost za saradnju i naglasila je spremnost članova Komisije da će podržati dobre preuzete inicijative sa ciljem produbljenja saradnje među dve zemlje, posebno među dva ministarstva obrazovanja i komisije koja se povezuju sa obrazovanjem i naukom.

Ministar Bajrami je boravio na poseti u Univerzitet Humboldt u Berlin, gde je susreo sa g. Kamper-van den Boogaart, zamenik prezidenta za akademska pitanja i međunarodne odnose ovog javnog univerziteta, koji je jedan od tri najboljih univerziteta u Nemačkoj.

Ministar je zatražio saradnju ovog univerziteta sa javnim kosovskim univerzitetima što se tiče potpisivanja sporazuma koja će omogučiti razmenu akademskog stafa, ali i mogučnosti studija za kosovske studente u tri nivoe. On je rekao da Kosova ima potrebu za pripremu kadrova, posebno za ekzaktne i tehničke nauke, dok zatražio je da berlinski Univerzitet pruža programe i stipendije za doktoraturske studije za studente sa Kosova.

Ministar Bajrami, takođe, je susreo i grupu kosovskih studenata, koji studiraju u nemačkim univerzitetima u Berlin. On je izrazio njihovo zadovoljstvo da ovi studenti studiraju na univerzitetima sa međunarodnom renomeom i tražio od njih da nakon studije vrate na Kosovu da stečeno znanje prenose na nove generacije.

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.