MASHT

KOSOVO SA STATUTOM PRIDRUŽENIM U PROGRAMU „HORIZONT EVROPA“ SA PUNOM PRAVU

decembar 7, 2021

Ministarka obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije Arberi Nagavci i komesarka EU za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i omladinu Marija Gabrijel potpisale su u Prištini i Briselu sporazum o učešću Kosova u program „Horizon Europa“. Ovim sporazumom Kosovo dobija status pridruženja u programu sa punim pravima, zajedno sa drugim zemljama Zapadnog Balkana, Gruzijom i Izraelom.

Pridruženi status znači više mogućnosti za pravna i fizička lica sa Kosova za učešće u evropskim istraživačkim programima. Ovom prilikom Kosovo postaje aktivan deo Evropskog istraživačkog prostora, imajući koristi od učešća u zajedničkom, panevropskom istraživačkom i inovativnom ekosistemu.

Program Horizon Europa je glavni program Evropske unije za finansiranje istraživanja i inovacija sa ukupnim budžetom od 95,5 milijardi evra. Program omogućava međunarodnu saradnju u oblasti istraživanja i inovacija, podržavajući sprovođenje politika EU i suočavanje sa globalnim izazovima čovečanstva kroz istraživanje i inovacije.

U Okvirnom programu EU za istraživanje i inovacije, Kosovo je prvobitno učestvovalo u program   “Framework Programme 7” i „Horizont 2020“. U ovim programima Kosovo je imalo status treće zemlje (third country) zajedno sa većinom drugih zemalja u svetu, dok je ovim sporazumom status Kosova značajno unapređen.

Sporazum o pridruživanju programa Horizon Europa stupa na snagu nakon ratifikacije od strane Skupštine Kosova. Međutim, pravnim licima sa Kosova omogućeno je da se prijave i na pozive 2021. godine, dok će pobednici moći da realizuju svoje projekte nakon ratifikacije sporazuma.

Last modified: jun 5, 2022

Comments are closed.