MASHT

KOMISIJA ZA NADZOR JAVNIH FINANSIJA RAZMOTRILA JE DVA IZVEŠTAJA INTERNE REVIZIJE ZA MONTI

novembar 2, 2022

Parlamentarna komisija za nadzor javnih finansija je razmotrila danas dva revizorska izveštaja: Izveštaj revizije za godišnje finansijske izveštaje MONTI-a za 2021. godinu i Izveštaj revizije performanse „Ocenjivanje učenika na nacionalnim i međunarodnim testovima “.

Na ovom sastanku je učestvovala ministarka obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija, Arberie Nagavci, koja je elaborarala nalaze Nacionalne kancelarije za reviziju zajedno sa preporukama, kao i komentarima MONTI-a.

Govoreći o Izveštaju revizije za godišnje finansijske izveštaje za 2021. godinu, ministarka Nagavci je navela činjenicu da je već sačinjen Akcioni plan za sprovođenje preporuka i da su preduzete sve neophodne mere da se ove preporuke tačno ispune.

Ministarka Nagavci je naglasila da su u 2021. godini preporuke u odnosu na prethodnu godinu prepolovljene, dok je dala do zanje da je MONTI implementirao 15 preporuka iz 2020. Nagavci je, između ostalog, saopštila da većina nalaza revizora ne zavisi direktno od MONTI, već takođe iz resornih institucija.

Međutim što se tiće izveštaja o reviziji rada „Ocenjivanje učenika na nacionalnim i međunarodnim testovima “, ministarka je, između ostalog, govorila o obuci nastavnika u vezi sa kurikulumom i drugim obukama, u cilju unapređenja nastavnih metoda.

Ona je rekla da MONTI, u saradnji sa domaćim i međunarodnim organizacijama, kontinuirano nudi obuku za podršku implementaciji kurikuluma sa najnaprednijim metodologijama zasnovanim na najboljim praksama zemalja u regionu i šire.

Između ostalog, Nagavci je najavila da, nakon analiziranje izveštaja, ali i svesni potrebe za višedimenzionalnim ulaganjem u poboljšanje rezultata i kvaliteta u obrazovanju, MONTI radi pojačanim intenzitetom i maksimalnom posvećenošću, povećan je budžet za obrazovanje, unapređujemo pravnu i fizičku infrastrukturu i nedavno je usvojena Strategija obrazovanja 2022-2026.

Last modified: novembar 2, 2022

Comments are closed.