MASHT

Inaugurisan je Inovacioni centar u MONT i počeo projekat “Showcase Classroom”

jun 7, 2016

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, ministar Javne uprave, g. Mahir Yagcilar i direktor kompanije “Microsoft” za Kosovo i Makedoniju, g. Ljupčo Georgijev, inaugurisali su Inovacioni centar MONT-a i najavili projekat“Showcase Classroom”, koji će se realizovati u okviru ovog centra i biće podržan od strane kompanije “Microsoft”.

Otvaranje inovacionog centra, ministar Bajrami je procenio kao značajan događaj, jer će biti promocija proizvoda kompanije “Microsoft ” u modernizaciju sektora obrazovanja. “Mi ćemo predstaviti platformu Microfost Office 365, kao veoma važna platforma, koja će obezbediti obuku za različite aktere u obrazovnom sistemu, počev od nastavnika, kako bi se dao doprinos modernizaciji sektora obrazovanja”.

Ministar Bajrami je rekao da je jedan od instrumenata da se podigne kvalitet  obrazovanja je modernizacija, ili digitalizacija sistema obrazovanja i ovo je samo jedan korak ka digitalizacije u obrazovni sistem, koji će doprineti povećanju kvaliteta i brzo uvođenje  na koriščenje informacionih tehnologija u obrazovnom sistemu.

Takođe, ministar Bajrami je rekao da je kompanija “Microsoft ” je vodeća kompanija u svetu, koja je promovisana u mnogim zemljama i proizvoda u obrazovanju, polje u kojem će takođe pomoći Kosovu “, tako da radimo sa svakom nastavnikom, koji će da stvori veštine iz upotrebe informacionih tehnologija u nastavnom procesu . ” “Učitelj 21. veka je nezamisliv bez znanja iz upotrebe informacionih tehnologija, jer moramo danas da pokažemo nove metode nastave, koje kroz digitalnog učenja, učenicima ćemo preneti evropski standard nastave i istovremeno omogučićemo da imaju boljeg upravljanja u školama”, rekao je ministar Bajrami i istakao da će Centar će početi sa treninzima, počev od nastavnika, direktora i drugih aktera u obrazovnom sistemu.Ministar Bajrami je rekao da je ovo jedan od proizvoda koji se odnose na proizvod MONT-a, koji mi zovemo e – škola i predviđa stvaranje nacionalnog portala, koji će promovisati sve digitalne sadržaje.

U međuvremenu, ministar Javne uprave, g. Mahir Yagcilar je rekao da je na osnovu činjenice da inovacije i informaciona tehnologija su od ključne važnosti u otvaranju nove mogućnosti za povećanje konkurencije i povećanje nacionalnih prioriteta i naša zemlja ima za cilj jačanje i da se takmiči na globalnom tržištu. ” U tom kontekstu moramo povećati digitalno uključivanje, u cilju poboljšanja obrazovnog sistema i priprema mladih ljudi za globalnu ekonomiju “, rekao je ministar Zagcilar.

Direktor kompanije “Microsoft” za Kosovo i Makedoniju, g. Ljupčo Georgijev, u međuvremenu, izjavio je da je to rezultat zajedničkih napora. On je naglasio da je ovaj Inovativni centar, omogućava stvaraocima politika obrazovanja i drugim zainteresovanim strankama sa uticajem da rade i uče kako se programi i platforme “Microsoft” deluju u obrazovanju i podignu veštine 21. veka.Projekat će osigurati neprekidni razvoj i modernizaciju nastave u Republici Kosova preko implementiranje moderne tehnologije TIK-a. Takođe, biće pilotirana platforma za komunikacije i saradnju sa Offise 365 za Vladu i edukacju. 

Last modified: septembar 12, 2022

Comments are closed.