MASHT

Zahvalnost

februar 16, 2016

Sa žaljenjem smo primili vest u vezi ostavke rektora Univerziteta u Prištini“Hasan Prishtina”, Prof. Dr. Ramadan Zejnullahu. Sa razumevanjem i poštovanjem na pravo ovakve odluke, u ime Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije želeo bih da se zahvalim prof. Zejnullahun za ulogu i doprinos koji je dao za ove dve godine njegovim rukovođenjm Univerziteta u Prištini. Bez sumnje, energija i pokrenute reforme menadžmenta na čelu rektora Zejnullahu sa ekipom svojih prorektora, treba dalje razvijati i promovisati akademsko osoblje i studente Univerziteta u Prištini. 

S poštovanjem,

Prof. dr. Arsim BAJRAMI,

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije 

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.