MASHT

U Edukativnom fakultetu je održana rasprava o Nacrt zakonu za visoko obrazovanje i o Regulisanim profesijama

maj 29, 2015

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, učestvovao je danas na javnoj raspravi o Nacrt zakonu o visokom obrazovanju i o Regulisanim profesijama, koja je održana sa profesorima Edukativnog fakulteta Univerziteta “Hasan Prishtina” u Prištini.

Ministar Bajrami naglasio je da novom Zakonom o visokom obrazovanju su predviđeni visoki standardi i u mnogim dimenzijama, što se tiće pitanja ko može biti univerzitet, o akademskim zvanjima, o efektivnog akademskog i finansijaskog upravljanja i o sastava i uloge Senata, izbora i nadležnosti rektora i Upravnog saveta, itd.

Ministar Bajrami je rekao da Edukativni fakultet je mnogo značajni i zbog toga što priprema nastavnike, koji su glavni oslonac kvalitetnog obrazovanja. On je naglasio, takođe, da Zakon za regulisane profesije je instrumet za stvaranje kvaliteta, kojim i nastavnici će polagati testu profesije.

S toga, ministar Bajrami zahtevao od nastavnika Edukativnog fakulteta da budu aktivni na ovoj raspravi i da daju njihov doprinos da imamo dva zakona što boljih koji regulisaju ovaj nivo obrazovanja.

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.