MASHT

Svetska banka daje Kosovu kredit 11 miliona dolara za projekat “Unapređenje obrazovnog sistema na Kosovu ”

novembar 20, 2015

Vlada Republike Kosova preko Ministarstvo finansija i Svetske banke, potpisali su danas finansijski sporazum za kredit u vrednosti od 11 miliona dolara za realizaciju projekta “Unapređenje obrazovnog sistema na Kosovu ”.

Projekat se zasniva na otpočete reforme i na dosadašnje postignute rezultate u obrazovanju. Cilj ovog projekta je unaprediti reformu školske autonomije, poboljšanje sistema certificiranje nastavnika i evaluacija studenata, kao i jačanje kapaciteta za monitoring obrazovanja u cilju poboljšanje vodeće mehanizme obrazovnog sistema na Kosovu, potrebne za poboljšanje kvalitet obrazovanja.

Poboljšanje kvalitet obrazovanja je na početak dnevnog reda obrazovne politike Kosova. Aktivnosti projekta će izravno doprineti povećanju kapaciteta MONT-a za postizanje tih ciljeva. Fokusirajući se na jačanje institucija, sistema i mehanizama, projekat će doprineti podizanju kvaliteta obrazovnog sistema. 

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.