MASHT

Počela sa radnom naučna konferencija “Nedelja nauke na Kosovu– 2015”

maj 12, 2015

Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT), organizovao godišnju naučnu konferenciju “Nedelja nauke na Kosovu – 2015”, koja je počela dana sa radom u Prištini, na kojoj će biti predstavljeni oko 280 naučna radova iz sve oblasti prestaviće se 600 autora i koautora sa Kosova i razne duge evropske zemlje. Konferencija ima za cilj prezentaciju i promovisanje naučnih dostignuća.

Ministar Bajrami, koji je otvorio radove “Nedelje nauke “, rekao je da naučna istraživanja su važni elementi razvoja i progres svake države. “Nedelja nauke je dobra mogućnost da se vide doprinosi mladih naučnjaka, da promoviše mlade naučnike i da podstakne na naučna istraživanja “.

“Nedelja nauke “, rekao je ministar Bajrami, omogućiće nam videvši naš put, naše naučno istraživačke rezultate, da polako postanemo i deo međunarodne mreže nauke. “Radili smo da povećamo naučne standarde, jer uporedno sa akademskom reformom, ubacujemo i naučnu komponentu i radili smo na tome da se mladi naučnici usredsrede u oblasti, za koje ima više potrebe za ekonomski razvoj, egzaktnih oblasti, tehnološke i nova naučna dostignuća.”

Govoreći na početku debate o reformi u viskom obrazovanju, ministar Bajrami je rekao da je deo ove akademske reforme i naučno istraživački rad, koja se već instalira kao redovna misija univerziteta. “Odlučni smo da naučni rad postavimo tamo gde mu je i mesto: na našim univerzitetima, u Akademiji nauka i umetnosti Kosova, u institutima, kako bi smo shvatili da će se univerzitetske studije zvati studije, samo ako imaju po dve komponente: akademsku komponentu nastave i naučno istraživačku komponentu “.

Ministar Bajrami je pomenuo i mali budžet za nauku i rekao je će raditi da budžet bude povećan paralelno sa povećanjem budžeta povećaće se kvalitet naučnih radova, koji će služiti i ekonomskom razvoju zemlje.

Naglašavajući potrebu za vezu naučnog istraživanja sa potrebama tržišne ekonomije, ministar Bajrami je poželeo da “Nedelja nauke”,ima i sprovođenje i u praktičnom životu.

Međutim, predsednica Naučnog saveta MONT, gđa. Myzafere Limani, je rekla da Nacionalni naučni program prikazuje izazove, sa kojim se suočava nauka i naučnjaci iz naše zemlje. “Ja verujem da imamo potrebu za društvo koje podržava naučne vrednosti. Naučni savet, od ove godine će podržati kvalitetna naučna objavljivanja u međunarodnim časopisima sa činjeničnim impkatom “, rekla je ona.

“Nedelja nauke ” će trajati do 15 maja, na kojoj će se odvijati plenarne seanse i tematske seanse. Ovo je sedmi put da se organizuje ova konferencija.

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.