MASHT

Obeležena je 47. godišnjica osnivanja Univerziteta u Prištini “Hasan Priština”

februar 15, 2017

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, učestvovao u ceremoniji obeležavanja 47. godišnjice Univerziteta u Prištini “Hasan Prishtina”.

Ministar Bajrami je, tom prilikom, rekao da je Univerzitet u Prištini je važna institucija u istoriji Republike Kosova i da je svaki događaj  otpora, slobode, nezavisnosti i izgradnji države je započeo na Univerzitet u Prištini. 

“Svi smo ponosni za polovinu veka putovanja ovog univerziteta, koji je bio koliko akademska institucija, toliko i nacionalna institucija i tom prilikom dozvolite mi da izrazim svoje poštovanje i zahvalnost osnivača univerzitetskih, predavača koji nisu među nas i studentima koji su pali u oslobodilačkoj borbi. Mi ćemo se uvek sećati sa dostojanstvom ulogu koju ovaj univerzitet ima “, rekao je ministar.

Ministar Bajrami je rekao takođe da je nakon ostvarivanja misije slobode i nezavisnosti, za koje glavne zasluge su ovog univerziteta, moramo se vratiti trenutnoj misiji: ekonomskom razvoju zemlje.

Vlada Kosova, naglasio je ministar, će nastaviti da podržava UP-a, u punoj realizaciji akademske i finansijske autonomije i adaptacije studijskih programa sa potrebama tržišta rada.

Na kraju svečanosti su dodelene nagrade za jednog od profesora i studenata iz 13 akademskih jedinica UP-a.

Last modified: septembar 12, 2022

Comments are closed.