MASHT

Nastavljena je debata o Zakonu za visokom obrazovanju i o Regulisanim profesijama sa međunarodnim partnerima, kao i sa Civilnom društvom

jun 5, 2015

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, učestvovao je na javnoj debati o Zakonu za visoko obrazovanje i o Zakonu Regulisanih profesija, koji je nastavljen danas sa predstavnicima donatora i partnerima MONT-a.

Ministar Bajrami, na današnoj debati, naglasio je da ovaj proces je od najznačajnijih koja Vlada Republike Kosova je preuzeo na ovaj mandat.

U toku prezentiranja Nacr zakona o visokom obrazovanju, ministar Bajrami je rekao da izmene na ovom zakonu imaju za cilj stvaranje visokih standarda na visokom obrazovanju, stvaranje efektivnog upravljanja unutar institucije visokog obrazovanja, određivanje posebnih politika na obrazovanju i određivanju uloge studenata u akademski život.

Ministar Bajrami, među ostalog, je rekao da glavni cilj stvaranje mehanizma za podizanje kvaliteta, što podrazumeva profesionalizovanje Kosovske agencije za akreditaciju, profilizovanje Inspektorata obrazovanja i stvaranje jedne posebne specializovane jedinice za inspektiranje visokog obrazovanja, kao i osnivanje Državne agencije za standarde i testiranje.

Govoreći o izvorima i načinima finansiranja visokoškolskih institucija, ministar Bajrami je rekao da će Kosovska vlada izdvojiti budžet zasnovan na radu.

U toku današnjeg dana, održana je i debata sa Civilnom društvom i medijama.

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.