MASHT

MONT je organizovao konferenciju “Obrazovanje, ključ za suočavanje sa ekstremizmom i radikalizmom online”

februar 2, 2018

Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT) organizovao je jednodnevnu konferenciju sa temom “Edukacija, ključ za suočavanje sa ekstremizmom i radikalizmom online”, koja je održana povodom početka “Nedelja za siguran Internet sa sloganom “Kreiraj, poveži i pokaži poštovanje: bolji internet počinje sa tobom.”

Naglašavajući važnost suzbijanja radikalizma i ekstremizma na internetu, premijer Ramush Haradinaj je rekao da ćemo biti čvrsti i ujedinjeni da sprečimo bilo koga da uzme našu decu.

Premijer Haradinaj je rekao da neko cilja našu decu, decu ove zemlje kao svoje borce. “Ne smemo zatvoriti oči, ne usuđujemo se da prihvatimo da smo bojno polje onih koji dolaze da uzmu našu decu. Cilj Kosova je da kažemo da zaustavimo prodor, dolazak, dobivanje naše dece. Biće kasno ako to ne učinimo na vreme. Upravo su škole u kojima se mora razviti borbu”, rekao je premijer.

Dok, ministar Obrazovanja, nauke i tehnologije, Shyqiri Bytyqi, rekao je da se fenomen rizika od interneta ne dešava samo na Kosovu, nego je nažalost proširio se na veliki deo sveta.

Ministar Bytyqi je takođe naglasio da svedoci smo da deca širom sveta provode dosta vremena koristeći online internet, a da nisu svesni da bi ova upotreba mogla štetiti zdravlju i njihovoj pripremi.

“Sva ova opasnost koju su naša deca izložena donose neizvesnost koja nije lako kontrolisati jer naša deca i mladi ljudi nisu svesni opasnosti koja vam preti u obliku online upotrebe interneta. Ovi mladi ljudi nemaju potpunu svest o negativnim posledicama psiholoških ili društvenih razloga, ostavljajući mogućnost da prođu preko nasilnog radikalizma ili nasilnog ekstremizma na internetu “, rekao je ministar.

Ministar Bytyqi je naglasio da smo posvećeni implementaciji Strategije i Akcionog plana za prevenciju nasilnog ekstremizma koji vodi do radikalizma 2015-2020, kako bi se sprečio ovaj negativni fenomen i zaštitili naša deca i mlade. 

“Ključna tačka koju je Ministarstvo preduzeo je fleksibilnost nastavnih planova i programa na temu ekstremizma i radikalizma, obuka o prevenciji negativnih pojava pokrivenih didaktičkim materijalom”, rekao je ministar Bytyq́i.

Nedelja za siguran internet biće obeležena od 2. do 9. februara 2018. godine, u okviru Svetskog dana bezbednosti interneta. Na ovoj konferenciji prisustvovali su i ministri Vladinog kabineta, predstavnici Ambasade SAD-a, Velike Britanije i Albanije, šefa Misije OEBS-a i predstavnici drugih lokalnih i međunarodnih organizacija i institucija.

Last modified: septembar 9, 2022

Comments are closed.