MASHT

Ministar Bytyqi održao je sastanka sa rukovodiocima SZPSČ -a

januar 17, 2018

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, Shyqiri Bytyqi održao je danas sastanka sa izvršnim direktorom Saveta za zaštitu prava i slobode čoveka na Kosovu, Behxhet Shala sa saradnicima, sa kojim je razgovarao o saradnji Ministarstva obrazovanja sa ovom organizacijom, što se tiče zaštiti prava čoveka na polju obrazovanja.

Ministar Bytyqi je ocenio značajnim oblast ljudska prava i izrazio je odlučnost u poštovanju ljudska prava. Među ostalo, ministar je ponovio svoj stav da se izvrše potrebne promene, putem donošenja zajedničke odluke i uspostavljanje saradnje sa svim relevantnim akterima.

“Odgovornost i zabrinutost za obrazovanje pripada svima, jer na ovaj način lakše nam da odredimo korake koje bi trebalo da preduzmemo ”, rekao je ministar.

Dok izvršni direktor, Behxhet Shala je rekao da SZPSČ je zainteresovan da pruži svoj doprinos putem identifikacije problema i podršku svake odluke za koju smatramo da je za dobrobit nastavnika i da damo svoje komentare u neophodnim slučajevima.

Shala je takođe izrazio podršku SZPSČ-a u zaštiti prava čoveka u oblasti obrazovanja.

Last modified: septembar 9, 2022

Comments are closed.