MASHT

Ministar Bajrami učestvovao je na raspravi sa studentima o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju i regulisanim profesijama

maj 25, 2015

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami je učestvovao na javnoj debati o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju i regulisanim profesijama, koja se ovog puta održala sa organizacionim predstavnicima studentskih organizacija Univerziteta “Hasan Prishtina” u Prištini.

Ministar Bajrami i ovog puta je pomenuo nekoliko promene koje su predviđene da se izvrše Zakonom o visokom obrazovanju, za koje je rekao da se teži da se izvrši reforma u mnogim aspektima, s ciljem povećanje kvaliteta u obrazovanju i upravljanju. .

Takođe, ministar Bajrami je pomenuo da će ovaj zakon obezbediti standarde kvaliteta u visokom obrazovanju, definisanju akademske i finansijske autonomije univerziteta, jačanje Senata univerziteta, kojem su data sve nadležnosti o akademskom odlučivanju i odlučujuća uloga izbora rektora, koji prema novom zakonu, trebalo bi da bude akademski produkt.

Ministar Bajrami je rekao, da su uspostavljeni visoki standardi što se tiče kvaliteta nastave, kao što je rekao, uspostavljeni su visoki standardi što se tiče kvalitet u nastavi, ali i naglasio da se trudimo da povećamo standarde predstavnike studenata.

Naglašavajući veoma veliku ulogu studenata kako bismo imali što bolji zakon i od supstancijalne koristi za njihov univerzitetski život, ministar Bajrami ih je pozvao da budu aktivni učesnici u ovoj debati.

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.