MASHT

Ministar Bajrami posetio je školu “Dardania” povodom početka druge polugodište

januar 5, 2016

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, povodom početka druge polugodište, posetio je osnovnu i niže srednju školu “ Dardania” u Prištini, gde je čestitao učenicima i nastavnicima ove škole dobar početak ove polugodište, rekavši da ova godina će biti godina promovisanja digitalizovanih škola u Republici Kosova.

Ministar Bajrami, nakon što je posetio neke od prostorija gde se doržava nastava, je rekao da 2016 godina počiće demonstriranjem kvaliteta u učionicama i reformiranjem metoda predavanja i učenja.

“Sada će biti funksionalan  e-dnevnik, koji će zameniti klasični dnevnik. Počinjemo sa revizijom školskih udžbenika i radićemo neprekidno  da bismo obezbedili kvalitetno obrazovanje. Siguran sam da ove godine postičićemo jedan od glavnih objektiva, nakon objavljivanja nezavisnosti, znači izgradnju kvalitetnog sistema obrazovanja, koji će omogučiti stvaranju pripremnih generacija, stvaranju jedne generacije koja će doprineti na opštu tranziciju”, izrazio se ministar Bajrami.

Ministar Bajrami je rekao da ove godine počinje da se primenjuje i Strategija za osiguranje kvaliteta u preduniverzitetskom obrazovanju na Kosovu 2016/2020, dokument  koji je značajni i koji predviđa konkretne mere za poboljšanju rezultata u obrazovanju. “Usvojena je Nacionalna strategija za osiguranje kvaliteta i mi smo odlučni da zajedno sa nastavnicima, učenicima i roditeljima, da radimo da bismo osigurali kvalitetne škole. Odlučili smo i princip odgovornosti, u toku smo izgradnje sistema vrednovanja performanse, gde će se videti koja škola je najbolja i koji nastavnik je najbolji”, rekao je ministar Bajrami.

Među ostalog, ministar Bajrami govorio  je i o značaju saradnja sa Roditeljskom odborom, da bismo videli koliko su roditelji zadovoljni sa onom što njihovim decima se pruža u školama. “Škola treba da pruža kvalitetno obrazovanje, vaspitanje i obučavanje” naglasio je ministar Bajrami.

Ministar Bajrami naglasio je činjenicu da na Prištinskoj opštini sada več je počela primena projekta za punodnevnu nastavu, projekat koji predviđa da se proširuje i u drugim opštinama Republike Kosova. 

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.