MASHT

Ministar Bajrami imenovao je četiri člana Upravnog saveta Univerziteta Prištine “Hasan Prishtina”

septembar 23, 2015

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije prof. dr. Arsim Bajrami, na osnovu odredba člana 18 Zakona o visokom obrazovanju u Republici Kosova, imenovao je četiri (4) člana Upravnog saveta Univerziteta Prištine “Hasan Prishtina”. Imenovani članovi Upravnog saveta Univerziteta Prištine “Hasan Prishtina” su:

Prof. dr. Ismet SALIHU,
Univ. prof. dr. Sigurd HÖLLINGER,
Prof. dr. Shefkije ISLAMAJ,
Prof. dr. Isa QOSJA.

– Prof. dr. Ismet Salihu, pravnik, redovni profesor. On je angažiran na Pravnom  fakultetu Univerziteta Prištine od 1967 godin u oblasti Krivično pravo. Dr. Salihu je završio studije na Pravnom fakultetu u Zagreb, na Univerzitet Sorbona u Paris i završio je doktoraturu na Pravnom fakultetu u Ljubljani. Godine 1987 je završio postdoktorske studije na Univerzitet Sorbona u Paris. Bio je predsednik Udruženja za Krivično pravo i Kriminologiju na Kosovu od 1987-1995 godine je bio glavni urednik revije “E drejta”(Pravo). Godine 1990 je bio član Ustavne komisije Kosova i učestvovao je na sastavljanje Ustava Republike Kosova. Na dva mandata je bio Dekan Pravnog fakulteta. On je učestvovao aktivno u radnoj grupi za sastavljanje Krivičnog zakona, Zakoniku o krivičnom postupku, Krivičnog zakona za maloletnike, Zakon o izvršenju krivičnih sankcija i mnogih drugih zakona. Za četrdesetogodišnji pedagoški i naučni rad  na podizanju kadrova pravnika Kosova i doprinosu na izgradnju  pravnog sistema Kosova dodeleni su mu mnoge pohvale. Dr. Salihu je autor oko 50 naučnih i profesioalnih radova iz krivične oblasti. 

– Prof. dr. Sigurd Höllinger je visoki savetnik Federalnog ministarstva za nauku, istraživnja i privredu Republike Austrije. On je služio kao visoki konsulent Svetske banke i Evropske komisije u oblasti visokog obrazovanja. Od 2008 godine je služio kao konsulent za visoko obrazovanje Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije Republike Kosova. Dr. Höllinger je služio za 19 godina kao  Generalni direktor za visoko obrazovanje u Federalnom ministarstvu nauke, istraživanja i  privrede Republike Austrije (1986-2005). Aktuelno, on je direktor instituta za unapređene studije  u Republici Austrije. Dr. Höllinger ima dugu karijeru angažiranja i ekspertize u oblasti visokog obrazovanja, svojim doprinosom na razvoj univerzitetske autonomije i Bolonjske deklaracije posebno na njegovom doprinosu za učlanjivanje Republike Kosova na Evropskim prostorima visokog obrazovanja. Na kraju, bio je među glavnih međunarodnih eksperata na proces pregleda Zakona o visokom obrazovanju u Republici Kosova. 

– Prof. dr. Shefkije Islamaj je naučni savetnik u Albanološkom institutu gde je angažirana od 1977godine. Ona je bila predavačica na Fakultet za dramsku umetnost (2001-2004). U toku godina 1992-2002 bila rukovodilac Grane jezika u Albanološkom institutu. Od 2006 godine je glavni urednik naučne revije “Gjurmime albanologjike”(Albanološke studije) i članica uredništva revije “Gjuha shqipe” (Albanski jezik) Albanološkog instituta. Ona je podpredsednik Udruženja Albanskog jezika Kosova i članica Saveza književnika Kosova. Ona je služila kao presedavajuče Upravnog saveta Univerziteta Prištine (2014-2015). Dr. Islamaj je autore više od 200 bibliografskih jedinica – studije, rasprave, artikla, recenzija izdavani po naučnim revijama Kosova, Albanije i šire.

– Prof. dr. Isa Qosja je režiser i autor nekolikih  dokumentarnih i umetničkih filmova. Ima dugo iskustvo kao pedagog na Fakultet umetnosti Univerziteta  Prištine gde je predavao u grani režije  filma. Dr. Qosja je nagrađen raznim nagradama nacionalnim i međunarodnim za umetničko stvaralaštvo. 

Last modified: septembar 13, 2022

Comments are closed.