MASHT

Uncategorized

Uncategorized

POZIV ZA FINANSIJSKU PODRŠKU ZA STUDENTE MASTER NIVOA

Prijava se vrši preko onlajn platforme e-Kosova na linku : https://ekosova.rks-gov.net/408...

9 avgusta, 2022

Read More

Uncategorized

Ministar Bytyqi dočeko je turskog ambasadora na Kosovu

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, Shyqiri Bytyqi dočekao sa tursku ambasadora na Kosovu, Kivilcim Kiliç. Cilj posete je bio...

16 januara, 2018

Read More

Uncategorized

Potpisan je sporazum za davanje na koriščenje Inkubatora za biznis

Ministar Obrazovanja, nauke i tehnologije, Shyqiri Bytyqi, učestvovao je na ceremoniji potpisivanja sporazuma za davanje na koriščenje...

13 novembra, 2017

Read More

Uncategorized

Dodeljene su stipendije za školovanje za 500 učenika zajednice Roma, Aškalije i Egipčana

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, učestvovao je na ceremoniji dodeljivanja stipendija za 500 učenika...

20 oktobra, 2015

Read More

Uncategorized

Ministar Bajrami posetio je neke škole u toku održavanja ispita Državne mature

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, posečuje neke od centra testiranja, da bi video iz bliza kako ide proces...

22 juna, 2015

Read More

Uncategorized

Ministar Bajrami poseto je škole u Dečane i Junik i učestvovao je u debati za obadva Nacrta zakona, koja se održala na Univerzitet u Peći

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, g. Arsim Bajrami, imao je nekoliko aktivnosti tokom današnjeg dana: učestvovao je na 100-tu...

21 maja, 2015

Read More