Nr Titulli i trajnimit Fusha e trajnimit Trajneri Ditë
trajnimi
Data e
mbajtjes
Akredituar Përshkrimi
4664testTë tjeratest406/2021
06/2022

JO 
4663xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4662xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4661xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4660xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4659xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4658xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4657xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4656xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4655xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4654xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4653xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4652xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4651xkejojgtIT dhe Inovacionixkejojgt2001/2001
01/2001
01/2001
01/2001
PO 
4650xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4649xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4648xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4647xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4646xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4645xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4644xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4643xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4642asdasdAuditimiasdasd2001/2001
01/2001
01/2001
01/2001
PO 
4641xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4640xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4639xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4638xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4637xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4636xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4635xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4634xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4633xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4632xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4631xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4630xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4629xkejojgtmale../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//.2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4628xkejojgtmale/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passw2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4627xkejojgtmale%2fetc%2fpasswd2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4626xkejojgtmale/etc/passwd2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4625xkejojgtmale.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4624xkejojgtmale/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd%00.2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4623xkejojgtmale..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4622xkejojgtmale../../../../../../../../../../etc/passwd%00.jpg2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4621xkejojgtmale..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4620xkejojgtmale../../../../../../../../../../../../../../../proc/2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4619xkejojgtmale../../../../../../../../../../etc/passwd2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4618xkejojgtmale%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4617xkejojgtmale../../../../../../../../../../windows/win.ini%00.j2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4616xkejojgtmale../../../../../../../../../../boot.ini2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4615xkejojgtmale../../../../../../../../../../windows/win.ini2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4614xkejojgtmaleWEB-INF\web.xml2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4613xkejojgtmale/WEB-INF/web.xml2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4612xkejojgtmaleWEB-INF/web.xml2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4611xkejojgtmale/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4610xkejojgtmalefile:///etc/passwd2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4609xkejojgtmaleinvalid../../../../../../../../../../etc/passwd/./2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4608xkejojgtmale..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4607xkejojgtmale../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././..2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4606xkejojgtmale../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//.2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4605xkejojgtmale/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passw2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4604xkejojgtmale%2fetc%2fpasswd2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4603xkejojgtmale/etc/passwd2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4602xkejojgtmale.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4601xkejojgtmale/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd%00.2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4600xkejojgtmale..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4599xkejojgtmale../../../../../../../../../../etc/passwd%00.jpg2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4598xkejojgtmale..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4597xkejojgtmale../../../../../../../../../../../../../../../proc/2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4596xkejojgtmale../../../../../../../../../../etc/passwd2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4595xkejojgtinvalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././xkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4594xkejojgt..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%afetc/passwdxkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4593xkejojgt../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwdxkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4592xkejojgt../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwdxkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4591xkejojgt/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00xkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4590xkejojgt%2fetc%2fpasswdxkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4589xkejojgt/etc/passwdxkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4588xkejojgt.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwdxkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4587xkejojgt/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd%00.jpgxkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4586xkejojgt..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpgxkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4585xkejojgt../../../../../../../../../../etc/passwd%00.jpgxkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4584xkejojgt..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpgxkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4583xkejojgt../../../../../../../../../../../../../../../proc/versionxkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4582xkejojgt../../../../../../../../../../etc/passwdxkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4581../../../../../../../../../../etc/passwd%00.jpgmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4580..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4579../../../../../../../../../../../../../../../proc/malexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4578../../../../../../../../../../etc/passwdmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4577WEB-INF\web.xmlmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4576WEB-INF/web.xmlmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4575unexisting/../../../../../../../../../../windows/wmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4574../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././..malexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4573../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//.malexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4572/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.inimalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4571..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5cwindows%5cmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4570................windowswin.inimalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4569%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%cmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4568../../../../../../../../../../windows/win.ini%00.jmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4567../../../../../../../../../../boot.inimalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4566../../../../../../../../../../windows/win.inimalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4565WEB-INF\web.xmlmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4564/WEB-INF/web.xmlmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4563WEB-INF/web.xmlmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4562/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwdmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4561file:///etc/passwdmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4560invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/./malexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4559..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..malexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4558../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././..malexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4557../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//.malexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4556/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4555%2fetc%2fpasswdmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4554/etc/passwdmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4553.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwdmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4552/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd%00.malexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4551..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4550../../../../../../../../../../etc/passwd%00.jpgmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4549..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4548../../../../../../../../../../../../../../../proc/malexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4547../../../../../../../../../../etc/passwdmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4546xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4545xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4544xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4543xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4542xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4541xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4540xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4539xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4538xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4537xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4536xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4535xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4534xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4533xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4532xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4531xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4530xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4529xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4528xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4527xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4526xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4525xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4524xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4523xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4522xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4521xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4520xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4519xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4518xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4517xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4516xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4515xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4514xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4513xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4512xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4511xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4510xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4509xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4508xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
WEB-INF\web.xml
JO 
4507xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
WEB-INF/web.xml
JO 
4506xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
JO 
4505xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
JO 
4504xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
JO 
4503xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
JO 
4502xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5cwindows%5cwin.ini
JO 
4501xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
................windowswin.ini
JO 
4500xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%afwindows%c0%afwin.ini
JO 
4499xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
../../../../../../../../../../windows/win.ini%00.jpg
JO 
4498xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
../../../../../../../../../../boot.ini
JO 
4497xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
../../../../../../../../../../windows/win.ini
JO 
4496xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
WEB-INF\web.xml
JO 
4495xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
/WEB-INF/web.xml
JO 
4494qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4493xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
WEB-INF/web.xml
JO 
4492qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4491qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4490xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd
JO 
4489qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4488xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
file:///etc/passwd
JO 
4487xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.
JO 
4486qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4485xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%afetc/passwd
JO 
4484qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4483xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
JO 
4482qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4481qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4480xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd
JO 
4479xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00
JO 
4478xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
%2fetc%2fpasswd
JO 
4477xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
/etc/passwd
JO 
4476xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd
JO 
4475xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd%00.jpg
JO 
4474xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
JO 
4473xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
../../../../../../../../../../etc/passwd%00.jpg
JO 
4472xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
JO 
4471xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
../../../../../../../../../../../../../../../proc/version
JO 
4470xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
../../../../../../../../../../etc/passwd
JO 
4469qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4468qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4467fwdfqkulmalefwdfqkul2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4466fwdfqkulmalefwdfqkul2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4465xkejojgtBurimet Njerëzorexkejojgt20-1" or "39"="39
01/01/1967
01/01/1967
../../../../../../../../../../etc/passwd
JO 
4464xkejojgtUdhëheqja dhe menaxhimiupdate.php/.2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
../../../../../../../../../../etc/passwd
JO 
4463xkejojgtUdhëheqja dhe menaxhimixkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
WEB-INF\web.xml
01/01/1967
JO 
4462xkejojgtKomunikimi dhe marrëdhënia me publikunxkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
../../../../../../../../../../etc/passwd
JO 
4461xkejojgtUdhëheqja dhe menaxhimixkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
WEB-INF\web.xml
01/01/1967
JO 
4460xkejojgtBurimet Njerëzorexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
../../../../../../../../../../etc/passwd
JO 
4459xkejojgtUdhëheqja dhe menaxhimixkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
../../../../../../../../../../etc/passwd
JO 
4458xkejojgtUdhëheqja dhe menaxhimixkejojgt2001/01/1967 or (sleep(42.564)+1) limit 1 --
01/01/1967
01/01/1967
../../../../../../../../../../etc/passwd
JO 
4457xkejojgtupdate.php/.xkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
WEB-INF\web.xml
01/01/1967
JO 
4456xkejojgtUdhëheqja dhe menaxhimixkejojgt20-1' or '98'='98
01/01/1967
01/01/1967
../../../../../../../../../../etc/passwd
JO 
4455xkejojgtUdhëheqja dhe menaxhimixkejojgt20-1 or 60=0
01/01/1967
01/01/1967
../../../../../../../../../../etc/passwd
JO 
4454xkejojgtUdhëheqja dhe menaxhimixkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
../../../../../../../../../../etc/passwd
JO 
4453xkejojgtUdhëheqja dhe menaxhimixkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
../../../../../../../../../../etc/passwd
JO 
4452qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4451fwdfqkulmalefwdfqkul2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4450xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
PO 
4449xkejojgtKomunikimi dhe marrëdhënia me publikunxkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
../../../../../../../../../../etc/passwd
JO 
4448xkejojgtUdhëheqja dhe menaxhimixkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
WEB-INF\web.xml
01/01/1967
JO 
4447xkejojgtUdhëheqja dhe menaxhimixkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
WEB-INF\web.xml
01/01/1967
JO 
4446xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
WEB-INF/web.xml
01/01/1967
JO 
4445fwdfqkulmalefwdfqkul2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4444xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
01/01/1967
JO 
4443xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
01/01/1967
JO 
4442xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
01/01/1967
JO 
4441xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
01/01/1967
JO 
4440xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5cwindows%5cwin.ini
01/01/1967
JO 
4439fwdfqkulmalefwdfqkul2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4438xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
................windowswin.ini
01/01/1967
JO 
4437xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%afwindows%c0%afwin.ini
01/01/1967
JO 
4436xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
../../../../../../../../../../windows/win.ini%00.jpg
01/01/1967
JO 
4435fwdfqkulmalefwdfqkul2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4434xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
../../../../../../../../../../boot.ini
01/01/1967
JO 
4433xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
../../../../../../../../../../windows/win.ini
01/01/1967
JO 
4432bokpvvmomalebokpvvmo2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4431leyhnaximalegnpiucdx_95832001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4430xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
WEB-INF\web.xml
01/01/1967
JO 
4429xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
/WEB-INF/web.xml
01/01/1967
JO 
4428xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
WEB-INF/web.xml
01/01/1967
JO 
4427fwdfqkulmalefwdfqkul2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4426xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd
01/01/1967
JO 
4425xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
file:///etc/passwd
01/01/1967
JO 
4424fwdfqkulmalefwdfqkul2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4423xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.
01/01/1967
JO 
4422xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%afetc/passwd
01/01/1967
JO 
4421xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
01/01/1967
JO 
4420xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd
01/01/1967
JO 
4419xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00
01/01/1967
JO 
4418fwdfqkulmalefwdfqkul2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4417xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
%2fetc%2fpasswd
01/01/1967
JO 
4416xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
/etc/passwd
01/01/1967
JO 
4415leyhnaximalegnpiucdx'"()&%2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4414fwdfqkulmalefwdfqkul2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4413xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd
01/01/1967
JO 
4412xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd%00.jpg
01/01/1967
JO 
4411xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
01/01/1967
JO 
4410xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
../../../../../../../../../../etc/passwd%00.jpg
01/01/1967
JO 
4409xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
01/01/1967
JO 
4408xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
../../../../../../../../../../../../../../../proc/version
01/01/1967
JO 
4407xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
../../../../../../../../../../etc/passwd
01/01/1967
JO 
4406qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
''""
PO 
4405qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
'"
PO 
4404qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JyI=
PO 
4403qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
@@WkhM5
PO 
4402qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
1
PO 
4401qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
\
PO 
4400qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
1'"
PO 
4399qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4398leyhnaximalegnpiucdx_93562001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4397leyhnaximalegnpiucdx'"()&%2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4396gnpiucdxmale_9930gnpiucdx2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4395fwdfqkulmalefwdfqkul2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4394gnpiucdxmale'"()&%gnpiucdx2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4393xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
/WEB-INF/web.xml
01/01/1967
PO 
4392xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
WEB-INF/web.xml
01/01/1967
PO 
4391xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd
01/01/1967
PO 
4390gnpiucdxmale_9619gnpiucdx2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4389fwdfqkulmaleArray2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4388xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
file:///etc/passwd
01/01/1967
PO 
4387gnpiucdxmale'"()&%gnpiucdx2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4386xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.
01/01/1967
PO 
4385fwdfqkulmale12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💩2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4384fwdfqkulmale2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4383lohoxqit_9363maleyucneisp2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4382qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
''""
01/01/1967
JO 
4381lohoxqit'"()&%maleyucneisp2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4380qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
'"
01/01/1967
JO 
4379qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
JyI=
01/01/1967
JO 
4378qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
@@EOwZI
01/01/1967
JO 
4377qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
1
01/01/1967
JO 
4376qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
\
01/01/1967
JO 
4375qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
1'"
01/01/1967
JO 
4374qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4373fwdfqkulmalefwdfqkul2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4372lohoxqit_9817maleyucneisp2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4371xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%afetc/passwd
01/01/1967
PO 
4370xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
01/01/1967
PO 
4369lohoxqit'"()&%maleyucneisp2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4368xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd
01/01/1967
PO 
4367xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00
01/01/1967
PO 
4366fwdfqkulArrayfwdfqkul2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4365xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
%2fetc%2fpasswd
01/01/1967
PO 
4364xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
/etc/passwd
01/01/1967
PO 
4363xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd
01/01/1967
PO 
4362fwdfqkul12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💩fwdfqkul2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4361xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd%00.jpg
01/01/1967
PO 
4360xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
01/01/1967
PO 
4359xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
../../../../../../../../../../etc/passwd%00.jpg
01/01/1967
PO 
4358xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
01/01/1967
PO 
4357xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
../../../../../../../../../../../../../../../proc/version
01/01/1967
PO 
4356fwdfqkulfwdfqkul2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4355xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
01/01/1967
../../../../../../../../../../etc/passwd
01/01/1967
PO 
4354lohoxqitmalelohoxqit2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4353fwdfqkulmalefwdfqkul2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4352qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
'"
01/01/1967
PO 
4351qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
JyI=
01/01/1967
PO 
4350qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
@@TYHKE
01/01/1967
PO 
4349qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
1
01/01/1967
PO 
4348qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
\
01/01/1967
PO 
4347qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
1'"
01/01/1967
PO 
4346lohoxqitmalelohoxqit2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4345qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4344lohoxqitmalelohoxqit2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4343Arraymalefwdfqkul2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4342lohoxqitmalelohoxqit2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4341mxuxytypmalemxuxytyp2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967_9692
JO 
434012345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💩malefwdfqkul2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4339mxuxytypmalemxuxytyp2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967'"()&%
JO 
4338mxuxytypmalemxuxytyp2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967_9978
PO 
4337xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%afwindows%c0%afwin.ini
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4336xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
../../../../../../../../../../windows/win.ini%00.jpg
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4335xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
../../../../../../../../../../boot.ini
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4334qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
''""
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4333qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
'"
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4332qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
JyI=
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4331qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
@@ZxWer
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4330qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
1
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4329qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
\
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4328qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
1'"
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4327qpoludyrmaleqpoludyr2001/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
01/01/1967
JO 
4326xkejojgtmalexkejojgt2001/01/1967
../../../../../../../../../../windows/win.ini
01/01/1967
01/01/1967
PO 
4325yhdddslhUdhëheqja dhe menaxhimi