Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim

 • Promovimi i Qytetarisë në arsim

  Pershkrimi

   

  Nën-Sektori​: APU/ARR

  Vlera e projektit në €: 504 070.84

  Data e fillimit: 02/09/2012

  Data e përfundimit:  31/08/2014

 • Promovimi i Qytetarisë në arsim (faza 3)

  Përshkrimi

   

  Nën-Sektori​: APU

  Vlera e projektit në €: 846 153.85

  Data e fillimit:

  Data e përfundimit​:

 • Mbështetje të Arsimit dhe Aftësimit Profesional (AAP) faza 3

  Përshkrimi

  Qëllimi i  Mbështetjes për AAP Qështë që të kontribojë në  sistemin e arsimit profesional në Kosovë duke ngritur efikasitetin, për të ngushtuar hendekun me standardet e BE-së, dhe të forcojë  lidhjet me tregun e punës, dhe të mundësojë punësimin e të rinjëve. Faza e IV e MAAP ka tre komponente, si në vijim 1. Mbështetje për Shkollën e Bujqësisë në Prishtinë , në ngritjen në një nivel të ri në agrobiznes ; 2. Mbështetje për Qeverinë e Kosovës në çështjet kyçe të politikave të tilla si zbatimi i strategjisë së e- mësimit dhe de-centralizimit të financimit dhe mbikëqyrjes së shkollave të AP; 3. Konsolidimi i mbështetjes për 10 shkolla publike të AP në përmirësimin e pjesës praktike të programeve të tyre.

  Nën-Sektori: AAP/ARR

  Vlera e projektit në €: SFr 3 400000

  Data e fillimit:

  Data e përfundimit​: