Stafi i divizionit

 • Lulavere Kadriu – Behluli Udhëheqëse e Divizionit për arsimin e fëmijëve me nevoja të veçanta

  lulavere.behluli@rks-gov.net
  038 213 904

 • Luljeta Kabashi Zyrtare e divizionit për arsimin e fëmijëve me NV

  luljeta.kabashi@rks-gov.net
  038 211 711

 • Besmira Thaqi Zyrtare e divizionit për arsimin e fëmijëve me NV

  besmira.thaqi@rks-gov.net
  038 211 705

 • Naime Reçica Zyrtare në administratë dhe financa e divizionit për arsimin e fëmijëve me NV

  Naime Reçica
  naime.reçica@rks-gov.net

 • Elhame Llapashtica Zyrtare e divizionit për arsimin e fëmijëve me NV

  E-mail: elahme.llapashtica@rks-gov.net

  Tel: 038 213904