Projekti

Firme za vežbanje

Potpisan je memorandum razumevanja među MONT-a, Swisscontact-a i 
Econet-a.

Pomaganjem Swisscontact-a i Eco-net-a je učinjeno otvaranje firma za uvežbavanje u Prištini, Uroševcu, Peći i Prizren-u i od septembra biće otvaranje firma i u ostalim školama (Mitrovica, Gnjilane, Đakovica i Podujevo)

Objašnjenje:

Firme za vežbanje su modul jedne prave stvarne preduzeče. Modul odobrava da kretanje reprodiciraju u jednoj realnoj ekonomskoj preduzeču i ovome da ih čine  transparentne za nastavni proces.
Jaka strana firme za vežbanje je njen kontakt sa spoljašnostom. Ekonomija i  trgovina naučiće na figurativan način. Učenici će doći u kontakt sa kulturom  ekonomije partnera unutar i van države. Ovo donosi jednu dinamiku u nastavi

Ciljevi ovih projekata:

Sprovođenje firma za vežbanje u strućnim školama obuhvaćene u projekat.
Treniranje nastavnika u ovaj delatnost.
Avansiranje strućnog obrazovanja u opšte
Pružanje mogućnosti da učenici strućnih škola da prenose svoja teoretska znanja u praksi.
Razvijanje preduzetnićkih sposobnosti kod učenika
Projekat: Eco Net

Organizacija: KulturKontakt/Austrija
Donatori: Austrisko ministarstvo za vanske poslove i austriska agencija za razvoj (ADA)
Partneri: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju-Kosovo
Delatnost investiranja: strućno obrazovanje 
Svrstane škole: srednja strućna škola:’Ali Hadri’-Peć, srednja ekonomska škola: ‘Ymer Prizreni’- Prizren, srednja ekonomska škola: ‘Faik Konica’- Uroševac i otvorene su ostale firme u Podujevo, Gnjilane, Đakovici i Kijevo.

Projekti: Swisscontact-a

U srednjoj ekonomskoj školi „Hoxhë Kadri Prishtina” u Prištini funksioniraju tri firme za vežbanje:
Prva i druga firma za vežbanje osposobljavanju redovne učenike XI-XII razreda u strućnoj praksi u okviru škole dok treća firma vrši osposobljavanje odraslih.