Divizija za profesionalno obrazovanje i obrazovanje odraslih

V.D. Rukovodilac Divizije za profesionalno obrazovanje i osposobljavanje i obrazovanje odraslih
Ryve Prekorogja
ryve.prekorogja@rks-gov.net
tel: 038 213 345 

Službenik smerova grafike, kulture
Abdurrahman Simnica
abdurrahman.simnica@rks-gov.net
038 212 674

Službenik smerova tehnike
Agim Bytyçi
+ 377 (0) 44 218 457

Službenik za celoživotno obrazovanje
Radica Berishaj 
radica.berishaj@rks-gov.net
038 200 20 132

Službenik za ne-formalno obrazovanje
Afërdita Jaha 
aferdita.jaha@rks-gov.net
038 200 20 131

Rukovodilac Kosovskog centra vežabanoih firmi
Veton Alihajdari 
veton.alihajdari@rks-gov.net
038 211 413 + 377 (0) 44 600 518