Sretno je počeo je prvi dana testa državne mature 2018 u regionu Uroševca i Gnjilane

01 June 2018

Test državne mature 2018. godine održan je danas u rejonu Uroševac i Gnjilane / opštine koje su odabrane da pokrenu ovaj važan proces javnim nadmetanjem, dok će Državna matura trajati tri dana u drugim regionima na Kosovu.

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije Shyqiri Bytyq posjetio je školu “Kuvendi i Arbërit” u Uroševcu i školu “Xhavit Ahmeti” u Gnjilanu u pratnji gradonačelnike opština, Agim Aliu i Lutfi Haziri.

Ministar Bytyq tokom posete u Uroševcu naglasio je da će rezultati koji će proizići iz ovog testa je doprinos nastavnika i školskih menadžera, bez sumnje imajuć́i podršku predsednke opština i Ministarstva obrazovanja.

Ministar Bytyqi rekao je da je poseta Uroševcu obavljena kako bi se pažljivo izbliza video proces testiranja i se dobiju informacije od direktora ODO-a o samom toku  održavanje testa, tako da on poželio da test ako što je počeo danas da nastavi, nastaviti druge dane.

"Očekujemo najbolje rezultate jer smatramo da je ove godina bilo opšta  posvećenost. Imali smo vrlo dobru saradnju sa lokalnim nivoom i ovo je uticalo na sveukupne pripreme za ovu godinu budu bolje i očekujemo bolje rezultate ".

U međuvremenu, tokom posete Gnjilanu, ministar Bytyqi je rekao da proces testiranja teće po planu i izrazio uverenje da će rezultati testa mature ve godine biti bolji.

"Zaista očekujemo bolje rezultate, kako je rekao predsednik, Gnjilane se razlikuje dobrim rezultatima na test, nadamo se da imamo dobre rezultate širom Kosova, nadamo se da će ti rezultati biti stvarni ”.

Oredsednik Uroševca Agim Aliu zahvalio se ministru Bytyqiu koji je boravio u Uroševac, kako bi se izbliza upoznao kako ide proces testa mature, u elitnu školu u Uroševcu, kao što je gimnazija “Kuvendi i Arbrit”

Aliu je rekao da se proces testiranja odvija vrlo glatko i u vrlo dobrim uslovima. On je čestitao je učenicima da imaju uspeh, obećavajući da će predsednik opštine raditi na stvaranju uslova i mogućnosti za učenike, ubeđeni da će koraci koje će opština zajedno sa Ministarstvom prosvete preuzeti dovesti do kvaliteta i konkretnih efekata poboljšanja kvaliteta u obrazovanju.

U međuvremenu, predsednik opštine Gnjilana Lufti Haziri izjavio je da maturski test predstavlja poseban dan za učenike i opštinu Gnjilane. Haziri je rekao da je ovaj test započeo izuzetno dobro i da nisu zabeleženi nikakvi incidenti, kopije ili fotokopranja koje su izašle iz škole.

U suprotnom, 7700 učenika učestvuje u testu za regione Uroševca i Gnjilana.