MONT obeležio je 1 jun – Međunarodni dan dece

04 June 2018

Povodom 1. juna - Međunarodnog dana deteta, Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT) organizovalo je konferenciju "Promovisanje mira kroz obrazovanje".

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije Shyqri Bytyqi je čestitao deci ovoja važan danu garantujući da su se MONT i druge obrazovne institucije posvetile obezbeđivanju mira i obezbeđivanje kvalitetnog obrazovanja i vaspitanja za njih.

Ministar Bytyqi je rekao da je posvećenost Ministarstva obrazovanja u pogledu poštivanja prava djeteta kontinuirana, što se odražava stvaranjem zakonodavstva i zakonskih okvira koji štite i unapređuju prava dece prema primjenjivi međunarodnim standardima.

"Sa integracijom i razvojem dokumentacije, zakona i druge dokumentacije, mi težimo da stvarno stvorimo uslove da se naša deca pravilno obrazuju i imaju život i dobru budućnost u našoj zemlji", rekao je ministar Bytyqi.

Ministar Bytyqi je takođe govorio o uključivanju dečijih prava u Strateški plan obrazovanja na Kosovu 2017/2020, Strategiju zajednice RAE, Strategiju za razvoja prava i stvaranje jednakih mogućnosti za decu sa posebnim potrebama, rano napuštanje škole i druga važeća dokumenata s ciljem stvaranja jednakih uslova za našu djecu.

 

Između ostalog, ministar Bytyqi je rekao da je MONT posvećen implementaciji nacionalnih dokumenata o ljudskim pravima, posebno prava dece, u bliskoj saradnji sa međunarodnim partnerima, koji su takođe posvećeni jednakom pristupu  obrazovanje za svu decu..

Predstavnici međunarodnih organizacija koje se bave pitanjima dečijih prava na Kosovu, kao i predstavnici civilnog društva, koji su istakli značaj ulaganja u ranom detinjstvu i obezbjeđivanja kvalitetnoga obrazovanja za decu.

Konferencija je takođe predstavljena kampanja za podizanje svesti koju je pripremio MONT o značaju razvoja  ranog detinjstva, tim povodom ministar je izrazio svoju posvećenost i posvećenost Ministarstva obrazovanja kako bi pružili jednake mogućnosti za svu decu. Na kraju, ministar Bytyqi je učestvovao na radionici učenika, koji su kroz svoje umjetničko stvaralaštvo prosleđivali poruke mira u svijetu.