Ministar Bytyqi sastao se sa rektorima javnih univerziteta

08 June 2018

Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije Shyqiri Bytyq održao je sastanak sa rektorima javnih univerziteta gdje je predstavio neke važne tačke saradnje između javnih univerziteta na Kosovu i onih iz Albanije od interes za obe zemlje koje su izašle sa sastanak sa ministrom obrazovanja Albanije koji je održan prošlog mjeseca.

Ministar Bytyqi govorio je o zajedničkom okruglom stolu koji se planira da se organizuje 10. juna u Prizrenu, na kojem će biti prisutni i rektori javnih univerziteta, a glavne teme sastanka će biti mobilnost profesora za važne programe, a koji su u opasnosti da budu zatvoreni zbog odsustva osoblja, kao i mogućnost povećanja kvota za kosovske studente i obrnuto za prijem u napredne programe u relevantnih  zemljama.

Još jedna važna tema sastanka za 10. juna bić́e bliža saradnja između instituta istorije sa ciljem harmonizacije i funkcionalizacije dva instituta i stvaranja zajedničkog tijela za priznavanje regulisanih profesija između dvije zemlje.

Takođe, na ovom sastanku razgovarali smo o organizovanju tradicionalnog letnjeg kampusa za studente svih albanskih teritorija.