Shkollat & Profilet

II. Lëmi i pylltarisë dhe përpunimit të drurit
Nr. Emri shkollës Komuna Nr. nx.
1. Abdyl Frashëri Prishtinë 58
2. Fan Stilian Noli Podujevë 22
3. Shaban Spahija Pejë 138
4. Tafil Kasumaj Deçan 45
5. Zenel Hajdini Ferizaj 148
      411
 
III. Lëmi i xehetarisë, metalurgjisë dhe gjeologjisë
Nr. Emri shkollës Komuna Nr. nx.
1. Fehmi Lladrovci Drenas 106
2. Minatori F.Kosovë 110
3. H.Tahsini Obiliq 98
4. Andrea Dursaku Kamenicë 90
5. Latif Berisha Vushtri 219
6. Arkitekt Sinani Mitrovicë 229
7. Anton Çeta Skenderaj 224
      1076
 
IV. Lëmi i makinerisë dhe përpunim i metaleve
Nr. Emri shkollës Komuna Nr. nx.
1. Shtjefën Gjeqovi Prishtinë 577
2. F.S.Noli Podujevë 196
3. F. Lladrovci Drenas 347
4. H. Tahsini Obiliq 63
5. Minatori F.Kosovë 64
6. M. Isai Gjilan 283
7. Andrea Dursaku Kamenicë 62
8. Teknika e re Viti 208
9. Shaban Spahija Pejë 225
10. Tafil Kasumaj Deçan 203
11. Mithat Frashëri Istog 378
12. Fehmi Agani Klinë 225
13. Pjeter Bogdani Ferizaj 528
14. Kaçaniku Kaçanik 233 233
15. Naim Frashëri Shtimje 107
16. Lutfi Musiqi Vushtri 525
17. Arkitekt Sinani Mitrovicë 173
18. Anton Çeta Skenderaj 322
19. Gani Çavdarbasha Prizren 375
20. Skender luarasi Suharekë 310
21. Nexhmedin Nixha Gjakovë 161
22. Xh.Hajda Toni Rahovec 42
      5607
 
V. Lëmi i elektroteknikes
Nr. Emri shkollës Komuna Nr. nx.
1. Gjin Gazulli Prishtinë 1174
2. F. Lladrovci Drenas 214
3. Minatori F. Kosovë 31
4. H.Tasini Obiliq 330
5. Mehmet Isai Gjilan 544
6. Andrea Dursaku Kamenicë 279
7. Teknika e re Viti 404
8. Shaban Spahija Pejë 442
9. Tafil Kasumi Deçan 113
10. Mithat Frashëri Istog 53
11. Fehmi Agani Klinë 111
12. Pjeter Bogdani Ferizaj 349
13. Kaçaniku Kaçanik 220
14. Naim Frashëri Shtimje 171
15. Adem Gllavica Lipjan 158
16. Lutfi Musiqi Vushtri 297
17. Arkitekt Sinani Mitrovicë 319
18. Anton Çeta Skenderaj 177
19. Gani Çavdarbasha Prizren 483
20. Skender luarasi Suharekë 220
21. Nexhmedin Nixha Gjakovë 224
22. Gj.N. Kazazi   199
      6512
 
VI. Lëmi i gjeodezisë dhe ndërtimtarisë
Nr. Emri shkollës Komuna Nr. nx.
1. 28 Nëntori Prishtinë 768
2. F. S. Noli Podujevë 96
3. Mehmet Isai Gjilan 259
4. A.Dursaku Kamenicë 60
5. Shaban Spahia Pejë 138
6. Mithat Frashëri Istog 88
7. Adem Gllavica Lipjan 126
8. Arkitekt Sinani Mitrovicë 39
9. Anton Çeta Skenderaj 75
10. Gani Çavdarbashi Prizren 102
11. Skender luarasi Suharekë 80
12. Nexhmedin Nixha Gjakovë 156
13. Abdyl Frashëri Malishevë 23
      2010
 
VII. Lëmi i trafikut
Nr. Emri shkollës Komuna Nr. nx.
1. 28 Nëntori Prishtinë 300
2. Gjin Gazulli   686
3. F. S. Noli Podujevë 686
4. F. Lladrovci Drenas 283
5. A. Dursaku Kamenicë 134
6. Shaban Spahija Pejë 219
7. Tafil Kasumaj Deçan 250
8. Pjeter Bogdani Ferizaj 129
9. Kaçaniku Kaçanik 218
10. Naim Frashëri Shtimje 89
11. Adem Gllavica Lipjan 251
12. Lutfi Musiqi Vushtri 265
13. Arkitekt Sinani Mitrovicë 114
14. Anton Çeta Skederaj 323
15. Gani Çavdarbasha Prizren 241
16. Xh.Hajda-Toni Rahovec 25
13. A.Frashëri Malishevë 37
      4250
 
VIII. Lëmi i tekstilit dhe lëkurtarisë
Nr. Emri shkollës Komuna Nr. nx.
1. Shtjefen Gjeqovi Prishtinë 143
2. Teknika e re Viti 18
3. Arbëria Gjilan Gjilan 238
4. Shaban Spahija Pejë 48
5. Latif Berisha Vushtri 91
6. Skender Luarasi Suharekë 32
7. Nexhmedin Nixha Gjakovë 67
      637
 
IX. Lëmi i kimisë, i jometaleve dhe e grafikës
Nr. Emri shkollës Komuna Nr. nx.
1. 28 Nëntori Prishtinë 329
2. H. Tahsini Obiliq 128
3. M. Isai Gjilan 58
4. Teknika e re Viti 38
5. Arkitekt Sinani Mitrovicë 115
6. Anton Çeta Skenderaj 442
7. S. Luarasi Suharekë 86
8. Luçano Motroni Prizren 81
9. H. Zajmi Gjakovë 155
      1432
 
X. Lëmi i tregëtisë, i hotelierisë dhe i turizmit
Nr. Emri shkollës Komuna Nr. nx.
1. 7 Shtatori Prishtinë Prishtinë
2. H.Kadri Prishtina 99
3. Isa Boletini Podujevë Podujevë
4. F. Lladrovci Drenas 86
5. H. Sylejmani F. Kosovë 34
6. Teknika e re Viti 57
7. Ali Hadri Pejë 320
8. Faik konica Ferizaj 242
9. Adem Gllavica Lipjan 191
10. Latif Berisha Vushtri 158
11. Hasan Prishtina Mitrovicë 371
12. Ymer Prizreni Prizren 376
13. Ruzhdi Berisha Dragash 28
14. Kadri Kusari Gjakovë 330
14. Lazgush Poradeci Kijevë 92
      2863
 
X. Lëmi i ekonomi - juridik
Nr. Emri shkollës Komuna Nr. nx.
1. H.Kadri Prishtina Prishtinë 1296
2. Isa Boletini Podujevë 1363
3. F. Lladrovci Drenas Podujevë
4. H. Sylejmani F. Kosovë 461
5. Marin Barlet Gjilan 1365
6. Andrea Dursaku Kamencië 136
7. Teknika e re Viti 86
8. Ali Hadri Pejë 994
9. Faik konica Ferizaj 1313
10. Adem Gllavica Lipjan 452
11. Latif Berisha Vushtri 105
12. Hasan Prishtina Mitrovicë 704
13. Anton Çeta Skenderaj 369
14. Ymer Prizreni Prizren 1435
15. Ruzhdi Berisha Dragash 204
16. Kadri Kusari Gjakovë 773
17. Gj.N. Kazazi   152
18. Xh.Hajda-Toni Rahovec 199
19. Lasgush Poradeci Kijevë 681
      12375
 
XII. Lëmi natyror - matematikor
Nr. Emri shkollës Komuna Nr. nx.
1. Hasan Tahsini Obiliq 93
      93
 
XIII. Lëmi i shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale
Nr. Emri shkollës Komuna Nr. nx.
1. Ali Sokoli Prishtinë 788
2. Asllan Elezi Gjilan 894
3. Shkolla mjekësisë Pejë 492
4. Xheladin Deda Mitrovicë 768
5. Elena Gjika Ferizaj 788
6. Luçano Motroni Prizren 1511
7. Hysni Zajmi Gjakovë 807
      6048
 
XIV. Lëmi i kultures, i artit dhe i informimit publik
Nr. Emri shkollës Komuna Nr. nx.
1. Prenk Jakova Prishtinë 123
2. Shkolla e muzikes Gjilan 894
3. Çesk Zadeja Ferizaj 87
4. Odise Paskali Pejë 455
5. Tefta Tashko Mitrovicë 33
6. Lorenc Antoni Prizren 136
      904