Kërkesa për qasje në dokumente publike

Kërkesat tuaja do të dërgohen te zyrtarët përgjegjës për pranimin dhe shqyrtimin fillestar të kërkesave për Qasje në Dokumente Publike:

1.Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
   Shpresa Kokollari- Berisha
   Tel: 038 200 212 663 & 20 179
   E-mail: Shpresa.Kokollari@rks-gov.net


2. Agjencia e Akreditimit e Kosovës
    Elmi Kelmendi
    Tel: 038/ 213- 722
    E-mail: Elmi.Kelmendi@rks-gov.net


3. Autoriteti Kombëtarë i Kualifikimeve
    Milot Hasangjekaj
    Tel: 038/ 211- 990
    E-mail: Milot.Hasangjekaj@rks-gov.net


4. Instituti i Albanologjisë
    Sylë Kasumaj
    Tel: 038/ 224- 156
    E-mail: skasumaj_ial@hotmail.com


5. Instituti Pedagogjik
    Fazli Brahaj
    Tel: 038/ 200 20 352
    E-mail: Fazli.Brahaj@rks-gov.net


6. Qendra e Studentëve
    Shyhrete.Abdullahu
    E-mail: Abdullahu@rks-gov.net