MASHT

Divizioni për Komunikim Publik

Detyrat dhe përgjegjësitë
Kontakti

Besa Bytyçi
Udhëheqse e Divizionit për Komunikim Publik
Email: besa.bytyci@rks-gov.net
Fix. +383 38 212664

Shpresa Kokollari Berisha
Zyrtare e Lartë për Komunikim Publik
Email: shpresa.kokollari@rks-gov.net
Fix. +383 38 212663

Arianit Krasniqi
Zyrtar për Ueb Faqe
Email: arianit.n.krasniqi@rks-gov.net
Fix. +383 38 213 065

Comments are closed.