Divizioni për Inovacion shkencore dhe transfer të dijës dhe teknologjisë

LIGJI Nr. 06/L-049 PËR INOVACION SHKENCOR DHE TRANSFER TË DIJES DHE TEKNOLOGJISË

 

 

 

Yllza Memeti
Ud, Udhëheqëse në Divizionin për Inovacion dhe transfer të dijës dhe teknologjisë
Departamenti i Arsimit të Lartë dhe Shkencës
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
Republika e Kosovës
Tel: +383 38 211 -867e-mail: Yllza.Memeti@rks-gov.net
________________________________________________