Muhamet Kelmendi

07 Shkurt 2018

Zëvendësministër
Tel: +383/ 212 157 20 086
muhamet.c.kelmendi@rks-gov.net

Muhamet Kelmendi

Të dhënat personale

Datëlindja: 18.11.1953

Vendi I Lindjes: Llabjan, Pejë

Gjendja martesore: I Martuar

Jeton ne Prishtine, Ulpiane

Arsimimi
Doktor I Shkencave Politiko-juridike qe nga viti 1994

Magjister I lemisë detyrimore – 1980 ne Fakultetin Juridik te Beogradit

Fakulteti Juridik në Prishtinë – Jurist I diplomuar

Gjimanzi I Shkencave Shoqërore “1 Maji” në Pejë

Punësimi:

Deputet i Republikës së Kosovës 2001-2004

Profesor Asistent në Kolegjin ILIRIA nga viti akademik 2005-2010

Dekan dhe Mësimdhënës në Fakultetin Juridik nga viti akademik 2010/2011 - deri në vitin akademik 2018.

Mësimdhënia:

Ligjërues në lëndët: Historia e Shtetit dhe së Drejtës, E Drejta e Detyrimeve, Sistemet Politike Krahasuese                          


Tjera:

Njohës I Teknologjisë Informative

Njohës I mirë I Gjuhëve: Gjermane, Serbo-kroate.