Azem Guri

08 Prill 2018

Zëvendësministër
Tel: 044 193-941
Azem.Guri@rks-gov.net

Gjendja martesore: I martuar, katër fëmijë (tre djem e një vajzë)

Adresa e banimit: Rr.”Qemajl Guri “. Nikaj -Kaçanik

Shkollimi: 1984-1988  Gjimnazi- Kaçanik

                   1990-1995  FSHMN; Dega e Kimisë – Prishtinë, Prof.Kimisë

                   2017- Student në Master Udhëheqje  Arsimore në Fakultetin e Edukimit në Prishtinë

 Veteran i Ushtrisë  Çlirimtare të Kosovës

Epror në Ushtrin Çlirimtare të Kosovës, korrik 1998 deri në shtator 1999, në Brigaden 161 “Ahmet Kaçiku’, dhe Brigaden 162 “Agim Bajrami”, Zona Operative e Nerodimes, zv. Komandant Batalioni, Janar- shkurt dhe Komandant Batalioni  mars- shtator 1999.

 

Punësimi:  

                     1994-1995  Gjimnazi “ Skënderbeu”,  Kaçanik

                     1999-2013, Drejtor i Drejtorisë për Arsim Kulturë dhe Sport, në Kacanik

                     2013-2017, Këshilltar në Ministrinë të Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë 

 

Trajnime: Për udhëheqje arsimore, për mësimdhënie dhe për Kurrikulën e arsimit   parauniversitar i certifikuar për vlerësime ndërkombëtare në CITO- Holand, i certifikuar për udhëheqje në Administrat, në Romë.

Detyra të  tjera: Kryetar i Kolegjiumit të  Drejtorëve  të  Arsimit prej 2010-2013 ,  Anëtar i Këshillit Shtetëror të Licensimit të Mësimdhënësve, Anëtar i Grupit Punues për Autonominë Financiare në Nivel Shkolle, Anëtar i  Grupit Punues të Strategjisë së Komunikimit në Sektorin e Arsimit, Anëtar i Grupit  Punues në Kornizën e Kurrikulës së Arsimit Parauniversitar dhe Planit Strategjik të Arsimit në Kosovë 2011-2016 dhe 2017-2021, Kryetar  i  Grupit  Punues  të  Strategjisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin Parauniverzitar në periudhën  2017\20, Kryetar i grupit punues të Planit Strategjik të kolegjiumit të drejtorëve të arsimit 2013-2016. Kryetar i Këshillit Shtetëror të Maturës 2014-2017,  Kryetar i Bordit themelues të Gjimnazit të Specializuar Matematikor në Prishtinë, Kryetar i grupit punues për marrëveshjet e bashkëpunimit me Shqipërinë.

 Vizita studimore; Romë,  Bern, Berlin, Institutin e Avansimit të Cilësisë Hesen Gjermani. Bruksel, Amsterdam,Grac, Lubljan, Zagreb, Londër, Kembrigj, Skoci, Boston- SHBA,

 

Shkathtësi të tjera: Njohja e punës me kompjuter (Word, Excel  dhe Power Point), komunikues i Gjuhës Serbokroate dhe Gjuhës Angleze.