Ministri

Prof. Dr. Arsim Bajrami Ministër i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Dr. Arsim Bajrami lindi në Lipjan, më 19 mars 1960. Ai ka kryer studimet për drejtësi në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës në vitin 1983. Në vitin 1983 ka përfunduar me sukses të shkëlqyeshëm provimin e jurisprudencës dhe ka marrë titullin jurist i diplomuar. Në vitin 1985 ka kryer studimet e magjistraturës në Fakultetin Juridik, drejtimi administrativ-politik në Universitetin e Prishtinës dhe mori titullin Magjistër i Shkencave juridiko-kushtetuese. Në vitin 1996 ka përfunduar studimet e doktoratës me temën "Aspekti normativ i mëvetësisë së Kosovës në periudhën 1945-1994" dhe u promovua Doktor i Shkencave Juridike. Ai është profesor i rregullt në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës dhe nga viti 2012 është zgjedhur anëtar korrespondent i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës.

Dr. Arsim Bajrami, karrierën e tij e nisi në vitin 1984 si asistent praktikant në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës për lëndët "E Drejta Kushtetuese" dhe "Sistemi Politik". Në vitin 1987 zgjidhet në thirrjen e asistentit në Fakultetin Juridik, kurse u autorizua ligjërues në vitin 1991, ndërsa në vitin 1996 pas përfundimit të doktoratës zgjidhet docent. Në vitin 2000 zgjidhet profesor inordinar, ndërsa në vitin 2004 zgjidhet në thirrjen fundit akademike profesor ordinar. Në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës është mësimdhënës për lëndët: E Drejta Kushtetuese, Mendimi Juridik dhe Politik, ndërsa në studimet pasdiplomike në lëndët: Teoria dhe Praktika Parlamentare dhe Sistemi Politik. Krahas angazhimit në Universitetin e Prishtinës, Dr. Bajrami më herët ka shërbyer si ligjërues edhe në Departamentin e Shkencave Politike në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës, në Universitetin Shtetëror të Tetovës, në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë, si profesor vizitor në Universitetin e Evropës Qendrore (CEU) në Budapest, Hungari (1997), në Universitetin e Kalabrisë në Kozencë, Itali (1999), në Universitetin e Tiranës (2003), bashkë-ligjërues në Universitetin Shtetëror të Arizonës në SHBA (2003). Dr. Bajrami ka botuar disa teksteve shkollore dhe libra universitare në fushën e të drejtës kushtetuese dhe shkencës politike, si dhe është autor dhe bashkautor i disa punimeve hulumtuese dhe profesionale mbi çështje juridike dhe politike.

Dr. Arsim Bajrami, ka rreth 30 vjet përvojë Akademisëike dhe udhëheqëse, si mësimdhënës dhe autor tekstesh universitare. Gjatë viteve 1990-1996, në bashkëpunim me kolegët ka themeluar dhe shërbyer si anëtar i kryesisë së Shoqatë së Pavarur të Juristëve të Kosovës. Gjatë viteve 1994-2000 ishte kryeredaktor i revistës "Vjetari", botimi i Shoqatës së Pavarur të Juristëve të Kosovës, gjatë viteve 1999/2003 ishte anëtar i redaksisë së revistës "Kosova Law Review". Në periudhën 1996-1998 dhe 1999/2000 ishte anëtar i Senatit të Universitetit të Prishtinës. Dr. Bajrami ka qenë promotor aktiv i edukimit dhe zhvillimit në historinë më të re të arsimit të lartë të Kosovës. Gjatë viteve 2001-2005 ka shërbyer si prorektor për çështje akademike i Universiteti të Prishtinës, ndërsa në vitin 2005 ka shërbyer si Rektor i Universitetit të Prishtinës. Dr. Bajrami është pjesëmarrës aktiv në shumë konferenca akademike.

Përveç angazhimeve akademike, Dr. Arsim Bajrami ka kontribuar profesionalisht në aktivitete të ndryshme në fushën profesionale juridike dhe politike. Në vitin 1990 ka kontribuar në grupin punues për hartimin e Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe në vitin 1998 është angazhuar si ekspert i jashtëm në hartimin e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Në kapacitetin e ekspertit juridik ka qenë i angazhuar anëtar i delegacionit të Kosovës në Konferencën e Rambujesë në Francë (1999), si dhe ka shërbyer si ekspert ligjor në negociatat në Vjenë mes Kosovës dhe Serbisë (2005-2007). Dr. Bajrami është njëri ndër hartuesit e Kushtetutës së Republikës së Kosovës në vitin 2008, si dhe bashkëkryesues i grupit punues për themelimin e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës. Nga viti 2011 ka udhëhequr procesin e reformës kushtetuese, me rastin e përfundimit të mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Republikës së Kosovës. Dr. Bajrami ka shërbyer 14 vite si deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës duke u zgjedhur në pesë mandatet legjislative (2001-2014). Gjatë viteve 2007-2010 ishte angazhuar Ministër i Administratës Publike në Qeverinë e Republikës së Kosovës. Ai është themelues dhe nënkryetar i Partisë Demokratike të Kosovës.

Dr. Arsim Bajrami është nderuar me çmime të ndryshme, përfshirë dhe në veçanti: Çmimin Student i Dalluar nga Universiteti i Prishtinës, Çmim Nderi për kontributin e tij të veçantë në Universitetin e Prishtinës gjatë viteve 2001-2005, Çmim Nderi për kontributin e tij në bashkëpunimin ndëruniversitar nga La Rouché College në vitin 2004, si dhe Çmimin për drejtësi "Heroi Sali Çekaj" në vitin 2013.

Dr. Bajrami jeton në Prishtinë, është i martuar dhe ka tre fëmijë. Flet rrjedhshëm gjuhën serbe dhe ka njohuri solide të gjuhës angleze.