Mustaf Myrtaj

03 Nentor 2017

Zëvendësministër
Tel: 038/ 213 648 ( 20 051) Mustaf.Myrtaj@rks-gov.net Kliko CV-në

Mustaf Myrtaj

Zëvendësministër në Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë

038-200-60-004 mustaf.h.myrtaj@gov.net

 

MUSTAF MYRTAJ u lind më 5.2.1957 në Pejë.

Shkollë fillore dhe te mesme i kreu në qytetin e Pejës, ndërsa Fakultetin Juridik në Universitetin “Hasan Prishtina” në Prishtinë (Drejtimi i përgjithshëm), ku edhe fitoi titullin Jurist i Diplomuar. Pas përfundimit të studimeve universitare, Mustaf Myrtaj vëmendjen e tij e përqendroi në fushën e drejtësisë dhe të sistemeve politike.

Nga shtatori i vitit 1985 deri në vitin 1990 punoi në Kompaninë Hoteliere Turistike të Kosovës ish “Slloga” në Prishtinë, me seli në Grand Hotel Prishtina. Në këtë kompani ushtroi pozitën e udhëheqësit të sallës në detyrë: organizimi dhe përgatitja e sallave për mbajtjen e konferencave, pritjen e delegacioneve te huaja, grupeve punuese, deri në vitin 1990, kur edhe u përjashtua nga puna për shkak të qëndrimit të tij rreth suspendimit të autonomisë së Kosovës. Prej momentit të largimit të nga puna, me tërë qenien e tij kombëtare, u vu në shërbim të popullit të tij. Gjatë kohës ka mbetur aktiv në jetën politike dhe publike, që është zhvilluar në Kosovë. Në qershor të vitit 1999 kthehet në vendin e tij të punës, në Kompaninë Hoteliere Turistike Kosova në Prishtinë, me seli në Grand Hotel Prishtina në Prishtinë, ku punoi si bashkëpunëtor juridik deri në privatizimin e kësaj kompanie. Nga qershori 2007 deri në nëntor 2011 ka punuar në Ministrinë e Drejtësisë, në pozitën Udhëheqës i Divizionit për Integrim Gjyqësor.

Gjate kësaj periudhe kohore ka monitoruar sistemin e drejtësisë, të drejtat e pakicave, hartimin e raporteve në raste të diskriminimit etnik në institucionet gjyqësore, ka bashkëpunuar me gjykata dhe prokurori duke mbajtur kontakte me Ombuspersonin e Kosovës.

Në nëntor te vitit 2011 kaloi ne Gjykatën Themelore në Pejë, ne pozitën e bashkëpunëtorit për ekzekutimin e dënimeve me burg, ku kreu detyrat e pranimit të lëndëve penale për ekzekutim, njoftimet për shërbimet korrektuese për te dënuarit, lëshimin e urdhër arresteve për të dënuarit, lëshimin e letër rreshtimeve vendore dhe ndërkombëtare përmes Ministrisë se Drejtësisë - Departamenti për bashkëpunim juridik ndërkombëtar.

Me 1.4.2015 u emërua zëvendësministër në Ministrinë e Administratës Publike në Qeverinë e Republikës së Kosovës.

Me datën 29.09.2017 u emërua zëvendësministër në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

Mustaf Myrtaj është i martuar me znj. Sadije Myrtaj dhe kanë katër fëmijë, prej tyre dy djem (Liridoni dhe Leotrimi) dhe dy vajza (Mana dhe Laura).